Tăng 150% hiệu suất công việc
với 4 bước đơn giản cùng Todaylist
1. Luôn có danh sách Công việc đầu ngày
2. Đặt lịch cụ thể cho từng công việc
3. Phân loại công việc Gấp - Quan trọng
4. Thống nhất lịch với đồng nghiệp
TODAYLIST - Công cụ quản lý công việc hàng đầu Việt Nam